Biuro Obsługi Interesanta

Biuro Obsługi Interesanta Sądu Rejonowego usytuowany jest na parterze w budynku Sądu Rejonowego w

Bolesławcu w pok. nr9 (pierwsze drzwi po lewej stronie od wejścia głównego)

godziny otwarcia:

poniedziałek-piątek od godz.7.15 do 15.00 (przerwa 9:45 - 10:00)

tel. 75 64 69 545 ; fax. 75 64 69 545 ; email: boi@boleslawiec.sr.gov.pl

Z uwagi na okres  urlopowy  w dniach 19-24 sierpnia 2019r. Biuro Obsługi Interesanta będzie  nieczynne, informacje będą udzielane  w sekretariatach poszczególnych wydziałów.

Biuro Obsługi Interesanta Sądu Rejonowego został utworzony w celu usprawnienia obsługi interesantów w Sądzie Rejonowym w Bolesławcu .

Do zadań Biura Obsługi Interesanta należy między innymi:

1. Informowanie o lokalizacji sal rozpraw, wydziałów, zespołu kuratorskiej służby sądowej oraz innych komórkach organizacyjnych Sądu.

 

2. Wydawanie "Zapytania o udzielenie informacji o sobie" (zapytania o karalność).

 

3. Informowanie o właściwości sądów wszystkich instancji.

 

4. Informowanie o siedzibach innych sądów oraz podawanie numerów telefonów do sądów, wydziałów.

 

5. Udostępnianie list: kancelarii adwokackich, radców prawnych, notarialnych. komorniczych, tłumaczy przysięgłych, mediatorów, lekarzy sądowych uprawnionych do usprawiedliwiania niestawiennictwa w Sądzie.

 

6. Informowanie o sposobach wszczęcia postępowania i podstawowych dokumentach, jakie należy złożyć.

 

7. Informowanie o wysokości kosztów i opłat sądowych, sposobach ich uiszczania wraz z podawaniem konta Sądu.

 

8. Informowanie interesantów o ich prawach i obowiązkach - jako strona, pokrzywdzony bądź świadek.

 

9. Informowanie o terminach i miejscach rozpraw, posiedzeń oraz zakończeniu sprawy.

 

10. Informowanie o rodzajach środków odwoławczych, terminach ich wniesienia oraz procedurze z tym związanej.

 

11. Udostępnianie obowiązujących formularzy urzędowych.

 

12. Udostępnianie adresów, numerów telefonów niektórych instytucji pozasądowych.

 

13. Udostępnianie wzorów najbardziej typowych pism sądowych.

 

14. Informowanie o możliwości i sposobie ubiegania się o pomoc sądową.

 

15. Przyjmowanie wniosków o wydanie odpisu orzeczenia.

 

 

Dążąc do zapewnienia jak najlepszej jakości obsługi Interesantów w Sądzie Rejonowym w Bolesławcu, zwracamy się z uprzejmą prośbą o wypełnienie anonimowej ankiety.

Wyrażone uwagi i opinie pozwolą wyjść naprzeciw państwa oczekiwaniom, a tym samym przyczynią się do dalszego doskonalenia jakości obsługi Interesanta.

Serdecznie dziękujemy za poświęcony czas.

UWAGA: Biuro Obsługi Interesanta nie udziela porad prawnych.