Godziny urzędowania

Godziny urzędowania Sądu Rejonowego w Bolesławcu
poniedziałek 7.15-18.00
wtorek –piątek 7.15-15.15

Godziny przyjęć interesantów w Sądzie Rejonowego w Bolesławcu
Prezes Sądu Rejonowego w Bolesławcu
Przewodniczący IV Wydziału Pracy
przyjmuje interesantów – pokój 16 / I piętro/w poniedziałki w godz.10.00-12.00

Wiceprezes Sądu Rejonowego w Bolesławcu
Przewodniczący I Wydziału Cywilnego
przyjmuje interesantów – pokój 16 / I piętro/w piątki w godz. 10.00-12.00

Przewodniczący II Wydziału Karnego
przyjmuje interesantów – pokój 23 / I piętro/w poniedziałki w godz.10.00-12.00

Przewodniczący III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich
przyjmuje interesantów – pokój 35 / I piętro/w piątki w godz.12.00-14.00

Przewodniczący V Wydziału Ksiąg Wieczystych
przyjmuje interesantów – pokój 2 /parter/w poniedziałki w godz.10.00-12.00

Wydział Ksiąg Wieczystych przyjmuje interesantów – pokój 2 /parter/w godzinach i dniach j.n.:
poniedziałek 8.00 -18.00
wtorek- piątek 8.00-14.00

Biuro Podawcze przyjmuje interesantów – pokój 9/ parter/ od poniedziałku do piątku w godz.7.15-15.00 z przerwą od godz.9.45-10.00

Biuro Obsługi Interesantów przyjmuje interesantów – pokój 9/ parter/ od poniedziałku do piątku w godz.7.15-15.00 z przerwą od godz.9.45-10.00

Czytelnia Akt – przyjmuje interesantów – pokój 9/ parter/ od poniedziałku do piątku w godz.8.00-15.00 z przerwą od godz.9.45-10.00

Kasa Sądu- pokój - 9 a/ parter/ ,czynna w godz. 10.00-14.00

Uprzejmie zawiadamiamy, iż w budynku Sądu Rejonowego w Bolesławcu działa winda zewnętrzna umożliwiająca transport osób do budynku Sądu. O skorzystaniu z windy należy zgłosić pracownikowi ochrony pokój nr 10 - parter budynku lub pod numer telefonu - 75 6469600, 75 6469501

Dodatkowo działa winda wewnętrzna pomiędzy piętrami, w szczególności ułatwiająca dostęp osobom niepełnosprawnym ruchowo do korzystania z pomieszczeń usytuowanych na I i II piętrze budynku.
Winda umiejscowiona jest po lewej stronie od wejścia głównego do budynku sądu - pomiędzy pomieszczeniem Kasy a Biurem Obsługi Interesanta – Biurem Podawczym Sądu

Uprzejmie zawiadamiamy, że w Biurze Obsługi Interesanta istnieje możliwość zdlalnego połączenia z tłumaczem języka migowego. 

Rejestr zmian dla: Godziny urzędowania