Komornicy

Przy Sądzie Rejonowym w Bolesławcu urzędują kancelarie komornicze:

 1. Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bolesławcu
  Kancelaria nr I w Bolesławcu przy ul. Sądowej 7
  Grzegorz Krukar,
  ul. Sądowa 7, 
  59-700 Bolesławiec tel.: 75 6448154, 75 7890892

  Komornik przyjmuje interesantów w środy w godzinach 09.00 – 15.00
 2. Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bolesławcu
  Kancelaria nr II w Bolesławcu przy ul. Daszyńskiego 1
  Dariusz Lewkowicz,
  ul. Daszyńskiego 1, 
  59-700 Bolesławiec tel.: 75 7322645 , fax. 75 7322287

  Komornik przyjmuje interesantów w czwartki od godz. 10:00 do 14:00
 3. Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bolesławcu
  Kancelaria nr III w Bolesławcu przy ul. Daszyńskiego 13/1
  Piotr Wawrzyniak
  ul. Daszyńskiego 13/159-700 Bolesławiec, tel/fax 75 6401540
  Komornik przyjmuje interesantów w środy w godzinach 09.00 – 13.00

               Na podstawie  zarządzenia z dnia 5 października 2018r.-A.420-30/17 Prezesa Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu sprawy niezakończone z likwidowanej kancelarii po Komorniku Sądowym przy  Sądzie Rejonowym w Bolesławcu Annie Kuźmickiej–Dudek przydzielono -Piotrowi Wawrzyniakowi Komornikowi Sądowemu przy Sądzie  Rejonowym  w Bolesławcu.

Rejestr zmian dla: Komornicy