Komornicy

Przy Sądzie Rejonowym w Bolesławcu urzędują kancelarie komornicze:

  1. Kancelaria komornika Grzegorza Krukara, ul. Sądowa 7,
    59-700 Bolesławiec tel.: 75 6448154, 75 7890892
  2. Kancelaria komornika Dariusza Lewkowicza, ul. Daszyńskiego 1,
    59-700 Bolesławiec tel.: 75 7322645 , fax. 75 7322287
  3. Kancelaria komornika Piotra Wawrzyniaka, ul. Daszyńskiego 4/1,
    59-700 Bolesławiec, tel/fax 75 6401540

               Na podstawie  zarządzenia z dnia 5 października 2018r.-A.420-30/17 Prezesa Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu sprawy niezakończone z likwidowanej kancelarii po Komorniku Sądowym przy  Sądzie Rejonowym w Bolesławcu Annie Kuźmickiej–Dudek przydzielono -Piotrowi Wawrzyniakowi Komornikowi Sądowemu przy Sądzie  Rejonowym  w Bolesławcu.

Rejestr zmian dla: Komornicy