Komornicy

Przy Sądzie Rejonowym w Bolesławcu urzędują kancelarie komornicze:

 1. Kancelaria komornika Grzegorza Krukara, ul. Sądowa 7,
  59-700 Bolesławiec tel.: 75 6448154, 75 7890892
  Komornik przyjmuje interesantów w środy w godzinach 09.00 – 15.00
 2. Kancelaria komornika Dariusza Lewkowicza, ul. Daszyńskiego 1,
  59-700 Bolesławiec tel.: 75 7322645 , fax. 75 7322287
  Komornik przyjmuje interesantów w czwartki od godz. 10:00 do 14:00
 3. Kancelaria komornika Piotra Wawrzyniaka, ul. Daszyńskiego 4/1,
  59-700 Bolesławiec, tel/fax 75 6401540
  Komornik przyjmuje interesantów w środy w godzinach 09.00 – 13.00

               Na podstawie  zarządzenia z dnia 5 października 2018r.-A.420-30/17 Prezesa Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu sprawy niezakończone z likwidowanej kancelarii po Komorniku Sądowym przy  Sądzie Rejonowym w Bolesławcu Annie Kuźmickiej–Dudek przydzielono -Piotrowi Wawrzyniakowi Komornikowi Sądowemu przy Sądzie  Rejonowym  w Bolesławcu.

Rejestr zmian dla: Komornicy