Oddział Administrarcyjny

Sekretariat Oddziału
ul. Sądowa 1, pokój 18 (I piętro)
59-700 Bolesławiec
tel 075-64-69-501
fax 075-64-69-534
email: oddz.adm@boleslawiec.sr.gov.pl

Kierownik Oddziału - Bożena Rynkiewicz

Do zakresu działania Oddziału Administracyjnego należą w szczególności :

  • sprawy kadrowe pracowników administracyjnych i obsługi, z wyłączeniem spraw
  • kadrowych osób pozostających na stanowiskach kierowniczych oraz sprawy socjalne,
  • sprawy organizacji wewnętrznej sądu, w tym sprawy ławników,
  • prowadzenie sekretariatu prezesa sądu i kancelarii tajnej,
  • sprawy usprawnień organizacji i techniki pracy sekretariatów,
  • prowadzenie Punktu Obsługi Interesanta, biura podawczego, biura dowodów rzeczowych i biblioteki,
  • administracja terenu, budynku i pomieszczeń sądowych oraz dbałość o ich właściwe wyposażenie i estetyczny wygląd,
  • nadzór nad pracą archiwum zakładowego,
  • sprawy bezpieczeństwa i higieny pracy.

Rejestr zmian dla: Oddział Administrarcyjny

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Bolesławcu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Marcin Chmiel
Dokument z dnia:
2017-03-23
Publikacja w dniu:
2017-03-23
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Bolesławcu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Marcin Chmiel
Dokument z dnia:
2017-03-23
Publikacja w dniu:
2017-03-23
Opis zmiany:
b/d