Ogłoszenie o naborze do pełnienia funkcji sądowego kuratora społecznego

OGŁOSZENIE
o naborze do pełnienia funkcji sądowego kuratora społecznego

 

Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej Sądu Rejonowego w Bolesławcu ogłasza nabór chętnych do pełnienia funkcji społecznego kuratora sądowego w Zespole Kuratorskiej Służby Sądowej Sądu Rejonowego w Bolesławcu, w pionie kuratorów rodzinnych.

Zgodnie z art. 84.1 u.o.k.s, do pełnienia funkcji kuratora społecznego może być powołany ten, kto:

1). Odpowiada warunkom określonym w art.5 ust.1 pkt 1-3 u.o k.s, tj.
- posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
- jest nieskazitelnego charakteru,
- jest zdolny ze względu na stan zdrowia do pełnienia obowiązków kuratora społecznego,
2). Posiada co najmniej wykształcenie średnie i doświadczenie w prowadzeniu działalności resocjalizacyjnej, opiekuńczej lub wychowawczej.
3). Złoży informację z Krajowego Rejestru Karnego, która jego dotyczy.


Wymagane dokumenty w pierwszym etapie rekrutacji:

- podanie o przyjęcie do pełnienia funkcji kuratora społecznego, kierowane do Prezesa Sądu Rejonowego w Bolesławcu,
- dokumenty poświadczające wykształcenie ( kserokopia świadectwa dojrzałości, ew. kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych),
- dokumenty poświadczające doświadczenie w prowadzeniu działalności resocjalizacyjnej, opiekuńczej lub wychowawczej ( zaświadczenie z zakładu pracy, certyfikaty ukończenia szkoleń, kursów, potwierdzenie wykonywania wolontariatu),
- cv,
- kwestionariusz osobowy,
- 2 zdjęcia do legitymacji.

Powyższe dokumenty proszę składać osobiście u Kierownika Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej Sądu Rejonowego w Bolesławcu – pani Joanny Junak, w środy w godzinach od 8.00 do 15.00, pokój 11 ( parter), tel. (75) 64 69 525, w terminie do 31 grudnia 2018r.

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie o naborze do pełnienia funkcji sądowego kuratora społecznego

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Bolesławcu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Marcin Chmiel
Dokument z dnia:
2018-12-03
Publikacja w dniu:
2018-12-03
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Bolesławcu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Marcin Chmiel
Dokument z dnia:
2018-11-28
Publikacja w dniu:
2018-11-28
Opis zmiany:
b/d