Rejestry sądowe

Centralna Informacja Ksiąg Wieczystych :
poniedziałek 9.00- 18.00
wtorek - piątek 9.00-15.15

Księgi Wieczyste można przeglądać pod adresem : http://ekw.ms.gov.pl

Rejestr zmian dla: Rejestry sądowe