I Wydział Cywilny

Sektertariat Wydziału
Adres:
ul. Sądowa 1 pokój nr 5 (parter)
59-700 Bolesławiec
tel. 75/646-95-19, 
fax. 75/646-95-15 
email: wydz.cywilny@boleslawiec.sr.gov.pl

Przewodniczący Wydziału - SSR Ilona Kata

Przewodniczący Wydziału przyjmuje interesantów po uprzednim skontaktowaniu się z Oddz. Administracyjnym w każdy piątek od godz. 10:00 do 12:00 pok nr 16 I piętro. 

Przewodniczący Wydziału Cywilnego nie będzie przyjmował interesantów w dniach 17 i 24 maja. Najbliższy dzień przyjęć to 31 maja 2019.

Pozostali sędziowie i referendarze orzekający:

SSR Zdzisław Patreuha - Zastępca Przewodniczącego Wydziału
SSR Janina Jakubiec
SSR Krzysztof Wieczysty
ASR Monika Duda
REF Katarzyna Ubermanowicz

Kierownik sekretariatu - Alicja Mularczyk

Sekretariat Wydziału przyjmuje interesantów w godzinach pracy Sądu.

Wydział Cywilny Sądu Rejonowego w Bolesławcu rozpoznaje sprawy:
1. procesowe, dotyczące m.in.:
- praw majątkowych, w których wartość przedmiotu sporu nie przewyższa siedemdziesięciu pięciu tysięcy złotych, w tym w szczególności:
- ustalenia istnienia lub nieistnienia stosunku prawnego,
- opróżnienia lokalu mieszkalnego,
- opróżnienia lokalu użytkowego,
- wydania nieruchomości,
- roszczeń o przywrócenie stanu zgodnego z prawem,
- unieważnienia aktu notarialnego,
- pozbawienia tytułu wykonawczego wykonalności,
- zwolnienia zajętego przedmiotu spod egzekucji;
Ponadto, niezależnie od wartości przedmiotu sporu, sprawy dotyczące:
- naruszenia posiadania,
- uzgodnienia treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym,

2. w postępowaniach nieprocesowych, dotyczące m.in. :
- stwierdzenia nabycia spadku,
- działu spadku,
- podziału majątku wspólnego,
- zasiedzenia,
- ustanowienia drogi koniecznej,
- ustanowienia służebności przesyłu,
- zniesienia współwłasności,
- rozgraniczenia,
- rozstrzygnięć co do aktów stanu cywilnego,
- uznania za zmarłego,
- nadania klauzuli wykonalności,
- skarg na czynności komornika,
- wyjawienia majątku,
- nadzoru nad egzekucją z nieruchomości.

Rejestr zmian dla: I Wydział Cywilny