Sekretariat Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej

Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej

do wykonywania orzeczeń w sprawach karnych oraz

w sprawach rodzinnych i nieletnich 

siedziba:

Sąd Rejonowy w Bolesławcu

59 – 700 Bolesławiec, ul. Sądowa 1  

Kierownik Zespołu - Joanna Junak 

pok.11, tel.(075) 64 69 525, fax (075) 64 69 556

e-mail: kuratorzy.k@boleslawiec.sr.gov.pl 

Sekretariat Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej znajduje się w budynku Sądu przy ul. Sądowej, pokój 11/ parter/
Czynny od poniedziałku do piątku w godz. 7.15. do 15.00

Rejestr zmian dla: Sekretariat Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej